Externalizare IT

ITSM

Managementul Serviciilor IT (ITSM) este modul în care gestionăm furnizarea de servicii IT complete către clienții noștri pe baza celor mai bune practici din industrie. Unul dintre cele mai frecvent adoptate cadre de bune practici pentru ITSM este ITIL sau Biblioteca de Infrastructură pentru Tehnologia Informației.

Ne bazăm pe experiența acumulată de-a lungul anilor, însă ne informăm constant, învățând cele mai bune practici ITSM, sfaturi, ghiduri și toate resursele de care avem nevoie pentru a fi o echipă de succes. 

Utilizăm software specializat (ITIL) pentru a centraliza informații, atât date sintetice despre infrastructura IT a clienților noștri, cât și managementul, politicile ITSM aplicabile și service desk, pentru rezolvarea punctuală a problemelor apărute.

IT Outsourcing

Încredințarea serviciilor IT, acele servicii care in mod traditional ar fi realizate de către un angajat sau un departament tehnic propriu, unei companii specializate, poate aduce avantaje tehnologice, operaționale și financiare:

 

  • accesul la resursă umană specializată cu competențe variate – acces la cunoștințe aplicate extinse in domeniul IT (know-how), cu personal specializat și certificat, acoperind întregul spectru de servicii și capabilități tehnice,
  • acces la cele mai noi tehnologii din industrie și integrarea acestora in cadrul infrastructurii existente,
  • securizarea infrastructurii
  • câștigarea unui plus de timp și resurse care să permită concentrarea mai eficientă pe activitățile principale ale companiei,
  • flexibilitate în ceea ce privește oricare dintre termenii colaborării, în condițiile în care buna funcționare a infrastructurii Clientului și relaționarea pe termen lung ca o consecință directă a acesteia, este principalul nostru scop declarat,
  • garantarea contractuală a calității serviciilor (Service-level agreement), asigurându-se astfel un raport real între nivelul de răspundere, serviciile prestate şi costul acestora,
  • optimizarea costurilor în principal prin reducerea cheltuielilor cu personalul specializat,
  • confidențialitate, o componentă foarte importantă în relația cu clienții noștri.

Externalizare IT

Externalizarea IT pentru infrastructura fizică, inseamnă de fapt administrarea de către personalul nostru, de la distanță sau cu deplasare în locație, a întregii infrastructuri IT sau separat, pentru anumite elemente precum:

stații de lucru

integritate hardware, sistem de operare, aplicații uzuale, update-uri, drivere și firmware, patch-uri și optimizare, backup și recuperarea datelor

servere cu roluri diverse

administrare servere on / off premises, servere reale sau virtuale, integritate hardware, sistem de operare, disponibilitatea serviciilor, gestionarea spațiului, funcționalitatea bazelor de date, backup și recuperarea datelor, update-uri, drivere și firmware, patch-uri și optimizare

echipamente stocare date

(servere de stocare, NAS, medii externe) integritate hardware, sistem de operare, disponibilitatea serviciilor, gestionarea spațiului, conformare cu nivelul agreeat de SLA în funcție de RPO[1] și RTO[2] acceptat, pregatirea mediilor pentru DRP[3] și BC[4], drivere și firmware, update-uri, patch-uri și optimizare

rețea și periferice locale sau departamentale

echipamente active și pasive rețea, asigurarea integrității hardware, asigurarea securității (VPN, firewall) și access controlat la resurse, gestionare imprimante, scanere, locale sau departamentale

dispozitive mobile

configurare (aplicații, email, comunicare, etc.), localizare și control (blocare, resetare, ștergere), aplicare politici de acces la resurse in interiorul și mai ales in afara organizației

suport utilizatori

până la trei niveluri de suport IT – primar (Level 1), avansat (Level 2) și specializat (Level 3), care asigură atât rezolvarea problemelor mai simple și informarea utilizatorilor, cât și a celor complexe și evenimentelor critice

furnizare de soluții hardware

achiziția oricărui tip de echipament, subansamblu sau consumabil direct de la distribuitorii si importatorii zonali, asamblare stații de lucru și servere, furnizarea de soluții de infrastructură IT complete

consultanță achiziții și garanții echipamente

consultanță pentru extinderea sau înlocuirea unor elemente ale infrastructurii IT, gestionare garanții echipamente și înlocuirea în timp util a acestora în cazul defecțiunilor

[1] Recovery Point Objective (RPO); [2] Recovery Time Objective (RTO); [3] Disaster Recovery Plan (DRP); [4] Business Continuity (BC);